Mapa okolí Brna včetně tzv. Hitlerovy dálnice (1942)

009

Nový produkt

Turistická mapa okolí Brna z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-45). Její unikátnost tkví v tom, že obsahuje v celé délce neexistující dálnici R43 (tzv. Hitlerova dálnice), která nebyla nikdy zprovozněna.

Více informací

100 ks

490 Kč s DPH

Parametry

Rozměry 834 x 650 mm

Více informací

Turistická mapa okolí Brna, původně jen dvojbarevná, skládací, na plátně. Přesný rok vydání není uveden, ale zcela jistě jde o mapu z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-45). Její unikátnost tkví v tom, že obsahuje v celé délce neexistující dálnici R43 (tzv. Hitlerova dálnice), přestože nebyla nikdy zprovozněna. Prakticky identické protektorátní mapy nedokončenou dálnici většinou neobsahovaly, byly pouze doplněny červeným přetiskem místních názvů v němčině (pokud se jednalo o původní české mapy jako v tomto případě).

Hitlerova dálnice měla vést severo-jižním směrem z Breslau (dnešní Wrocław) přes celou Moravu až do Vídně, a vytvořit tak 320 km dlouhou spojnici dvou největších měst na východě velkoněmecké říše. Navázala by tím na již existující systém autostrád v tehdejším Rakousku a Prusku. Její projekt vznikl v Německu v roce 1938 a mělo se jednat o dosti netypickou variantu srovnatelnou např. s Kaliningradem (přístup Ruska k Severnímu moři) nebo Panamským průplavem (jeho území bylo v majetku USA). Stejně tak Německo plánovalo, že pozemek komunikace prohlásí za vlastní území. Dálnice proto měla původní označení jako "Exteritoriální", měla být součástí Německa, aby projíždějící Němci nepotřebovali žádný pas, a na všech výjezdech na území Moravy měly být celnice. Historickou zajímavostí je jistě také to, že její vybudování bylo přímou součástí Mnichovské dohody. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava na jaře 1939 však Německo získalo území celého státu a potřeba budování celnic odpadla. Stavba byla zahájena v roce 1939 a probíhala až do roku 1942, kdy byla kvůli válečným neúspěchům zastavena. Poválečné uspořádání Evropy, kdy Německo přišlo o svoje území a následný vznik železné opony, znamenal definitivní konec tohoto projektu, přestože již bylo vybudováno ohromné množství staveb, jako např. mostů, náspů, terénních zářezů a dalších. Vybudované části jsou dodnes v okolí Brna patrné a v současnosti probíhá diskuze o možnostech její dostavby vzhledem ke změně mezinárodní situace a nárokům na automobilovou dopravu.