Obraz Zobrazit větší

Chrám sv. Petra (1820)

167

Nový produkt

Stavební řešení okolo chrámu sv. Petra je nejlépe viditelné od jihu, od řečiště Svratky. Na mohutném skalním masivu skupina rozlehlých budov a za nimi chrám sv. Petra, který tehdy ještě neměl typické věže, pouze vysoká sedlová okna s charakteristickým opěrným systémem. Dole se vinuly břehy Svratky, na nichž se rozvíjel každodenní předměstský ruch.

Více informací

20 ks

199 Kč s DPH

Více informací

Nabízíme ve formátu A4 nebo A3. Na přání můžeme dodat i vč. zarámování (s doplatkem).

František Richter se narodil v Olomouci r. 1774 jako syn zlatníka. Od r. 1802 byl v Brně ranhojičem a vedle svého povolání se zabýval také malbou. Jeho obrazy Brna nejsou čistě malířským uměleckým projevem; jsou spíše rázu popisného a ukazují podobu města na počátku 19. století. S realistickou věrností zachytil ponapoleonské Brno z různých stran a při příležitostech, které dobře ilustrují tehdejší život. Umožnil tak i nám vidět město, jak vypadalo před 200 lety.

Podařilo se mu zachytit nejen architektonickou tvář města kolem roku 1825, ale také společenský život brněnských měšťanů na promenádách, vyjížďkách koňmo i při nejrůznějších zábavách v sadech. Dává nám také nahlédnout do života na předměstí, zavádí nás na náměstí při svátečních náladách, na přehlídku střeleckých gard. Ve svátečním úboru vystupuje zde měšťák devatenáctého století se svými zvyky, do nichž se mísí život starých rakouských vojenských posádek.

František Richter kromě rozsáhlého souboru litografií města Brna zanechal také na 200 akvarelů památných hradů na Moravě. Zemřel r. 1863 v Brně.

(částečně převzato z doprovodných textů dr. Františka Kubišty)