Orientační plán vnitřního města Brna (1933)

012

Nový produkt

Ilustrovaná turistická mapa vnitřního města.

Měřítko 1:10 000

Více informací

100 ks

490 Kč s DPH

Parametry

Rozměry 55 x 42 cm
Rok vydání 1933

Více informací

Jeden z prvních plánů vnitřního města určený zejména pro turisty. Řada detailů je uvedena jen schematicky, zato jsou zde trojrozměrně zakresleny všechny významnější budovy včetně svých dobových názvů, které mnohdy vypovídají o jejich původním poslání. Např. restaurace v Lužánkách, celnice v budově magistrátu na Malinovského náměstí, četnické kasárny na Bratislavské ulici nebo Anthropos v areálu výstaviště. Z dalších zajímavostí stojí za zmínku situace kolem Dětské nemocnice, která byla dostupná ze středu města jen po Francouzské ulici a po této - dnes neprůjezdné - trase dokonce jezdil autobus. Na mapě je také dobře vidět řada již neexistujících ulic a objektů:
- Pařížská třída v místě dnešního Janáčkova divadla (dříve Schramova třída)
- Německý dům na Moravském náměstí
- synagogy na Mlýnské ulici a v areálu Úrazové nemocnice
- městské lázně vedle Mendlova náměstí
- Masná tržnice na nábřeží Svitavy
- Zemské divadlo na Žerotínově náměstí
- rozhledna na Špilberku aj.

Přestože jména ulic ještě neovlivnila okupace ani budování socialismu, stojí za zmínku, že např. Palackého třída byla v té době v Husovicích (dnes Dukelská). Názvy ulic se měnily nejen z politických a ideologických důvodů, ale také kvůli duplicitě vznikající rozšiřováním města a spojováním s předměstími. Plán navrhl, nakreslil a vydal prof. Jar. Kousek v roce 1933.