Stadtplan von Gross Brünn (1943)

011

Nový produkt

Plán Velkého Brna (1943).

Měřítko 1 : 15 000.

Více informací

100 ks

490 Kč s DPH

Parametry

Rozměry cca 75 x 60 cm

Více informací

Dvojjazyčný plán města z období protektorátu je po všech stránkách výjimečný. Nejnápadnější jsou samozřejmě nové názvy mnoha ulic a náměstí, které však vydržely jen do konce války. Němci se nevyhýbali ani názvům podle ještě žijících osob, což je jinak výjimečné (Hitler Platz, Göring Strasse). V přejmenování byli velmi důslední, např. i hotel Slavia byl přejmenován na Germania Hotel. Okrajové části města jsou na samostatných výřezech v pravé části plánu a jejich poloha je vyznačena zeleně v horním situačním náčrtu. Jedná se o první mapu Brna v měřítku 1 : 15 000, které se následně používalo během celé socialistické éry.

Převzato z http://vilemwalter.cz/mapy/.