Doležalova mapa Brna z roku 1858 Zobrazit větší

Doležalův plán města Brna (1858)

010

Nový produkt

Doležalův plán města Brna z roku 1858.

Měřítko 1 : 5760

Více informací

98 ks

580 Kč s DPH

Parametry

Rozměry 768 x 607 mm

Více informací

Reprodukce historické mapy v původním měřítku zachycuje Brno v období těsně po zboření městských hradeb. Železniční trať už pokračuje směrem na Prahu. Přímo před novou budovou nádraží ještě stojí Ferdinandova brána a těsně za nadražím protéká Svratecký náhon. O něco výš, pod Petrovem, leží rozsáhlý park Františkov (Franzensberg, dnešní Denisovy sady) s obeliskem postaveným roku 1818 na oslavu ukončení napoleonských válek, křížovou cestou a kalvárií. Další velký okrasný park s jezírkem a obtékaný Svitavskou strouhou se nachází v místě dnešní teplárny na Radlasu.
Říčka Ponávka protéká Lužánkami a její zatím otevřené koryto pokračuje k jihu údolím podél bývalých hradeb. Městský hřbitov se nachází severně od města, jeho pozůstatkem je dnešní Tyršův sad podél ulice Smetanova. V jeho blízkosti lze najít několik cihelen (jejich celkový počet na mapě je více než deset), např. v místě dnešního kina Art (odtud i ulice Cihlářská), vedle Konečného náměstí (Tivoli), u křižovatek Bayerova-Kotlářská, Grohova-Úvoz, Údolní-Bratří Čapků atd. Mezi poli na svazích neobydleného Žlutého kopce trčí holá skaliska. Za zmínku stojí i to, že již v této době stojí v Brně druhé velké nádraží, Rosické nádraží na jihu města.

Převzato z http://vilemwalter.cz/mapy/.