Všeobecné obchodní podmínky


Práva a povinnosti prodejce

2D system s.r.o., Podešvova 689/14, 612 00 Brno
IČ: 29378672, DIČ: CZ29378672
email: info@2d.cz, tel.: (+420) 530 344 301
www.ilovebrno.cz

(dále jen „prodejce“)

1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou, a to do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Prodejce si vyhrazuje právo telefonického potvrzení objednávky zákazníkem v případě neúplné adresy či jakýchkoli jiných nesrovnalostí.

2. Závaznou objednávkou se rozumí každá objednávka potvrzená prodejcem.

3. Pokud objednané zboží v okamžiku objednávky není skladem (což se může stát, neboť systém je aktualizován ručně), prodejce kontaktuje kupujícího a společně dohodnou způsob řešení - prodloužení termínu, změnu objednávky, zrušení objednávky apod.

4. V případě reklamace prodejce vrátí částku za vrácené a zaplacené zboží na adresu, kam byla zásilka původně odeslána. Tuto částku zaplatí prodejce do sedmi pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. Prodejce nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

5. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu I Love Brno, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Nakládání s těmito údaji dále upravují Zásady ochrany osobních údajů.

6. V případě, že kupující nepřevezme závazně objednanou zásilku, a tato se vráti prodejci zpět, účtuje si prodejce náklady na poštovné a balné spojené s odesláním zásilky kupujícímu.

7. Případné reklamace se řídí dle Reklamačních podmínek.Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující správně vyplní údaje potřebné pro doručení zásilky.

2. Kupující odebere závazně objednané a zaslané zboží a zaplatí celkovou cenu uvedenou v závazné objednávce (celková cena zahrnuje cenu zboží, poštovné a balné; v případě osobního odběru jde pouze o cenu zboží).

3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat do jedné hodiny od jejího odeslání.

4. V případě reklamace má kupující nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné). Kupující v takovém případě vrátí zboží osobně nebo poštou (nikoli na dobírku) na vlastní náklady na adresu prodejce. Do zásilky s vráceným zbožím je nutno vložit kopii útržku z balíkové nebo dobírkové složenky.

5. V případě, že kupující nepřevezme závazně objednanou zásilku, je povinen uhradit prodejci náklady na poštovné a balné spojené s jejím zasláním, a to i tehdy, leží-li zásilka na poště, aniž by kupující byl upozorněn poštovním doručovatelem.

6. Kupující má právo na odstranění svých osobních údajů z databáze zákazníků na základě písemné žádosti odeslané z e-mailu, který je součástí údajů, jejichž zrušení se požaduje.

7. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do sedmi pracovních dnů od jejího uskutečnění. Pokud prodejce neobdrží v této lhůtě úhradu na svůj účet, objednávku zruší.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020