Car-sharing v Brně

Sdílení auta více lidmi, nebo také auto na půl, je jeden z možných překladů car-sharingu. Ten je ve světě stále populárnější a své příznivce nalezl i v Brně. Jeho další podpora a šíření by možná pomohlo řešit i neustálé problémy s nedostatkem parkovacích míst a přetíženými komunikacemi.

Ve světě není cars-haring žádnou novinkou. Myšlenka společného sdílení aut se v západních zemích objevila již v průběhu 70. let. K prvním státům, které tento způsob užívání osobních automobilů rozvíjely patří Švýcarsko, Rakousko, Německo a Nizozemí. U nás se první car-sharing objevil až v roce 2002. U jeho zrodu stál Stanislav Kutáček, jeden ze zakladatelů brněnského občanského sdružení Autonapůl.

Sdílením automobilů se členové sdružení snaží řešit rozpor mezi škodlivostí individuální automobilové dopravy a občasnou nutností automobil využít, například při delších cestách mimo město, nákupech apod.

Členové sdružení Autonapůl platí za užívání automobilu vratný roční poplatek pět tisíc korun. Potřebují-li automobil využít, rezervují si jej prostřednictvím online systému a následně vyzvednou na určeném místě. Cena za ujetý kilometr je stanovena na pět korun a je v ní obsažena i cena za pohonné hmoty. Projetá částka se hradí prostřednictvím měsíčního vyúčtování.

Sdílení automobilu se vyplatí zejména těm, kteří auto využívají pouze příležitostně. Průzkumy ukazují, že car-sharing se nejvíce vyplatí řidičům, kteří najezdí ročně méně než deset tisíc kilometrů.

Výhodou car-sharingu je zejména šetření finančních prostředků, jelikož se náklady na pořízení, opravy a běžný provoz rozdělí mezi více osob. Tento způsob dopravy je zároveň šetrný k životnímu prostředí a výhodný zejména ve městech, kde je častým problémem zahlcení automobily, které ubírají životní prostor lidem.

Nedostatkem carsharingu může být fakt, že vámi požadované auto není k dispozici v době, kdy jej potřebujete. Týká se to zejména menších autoklubů, které vlastní pouze omezený počet vozů.

V řadě evropských měst je car-sharing běžným doplňkem veřejné hromadné dopravy a je přímo podporovaný místními radnicemi. Pro vozy ze systému car-sharing jsou například vyhrazena speciální parkovací místa.

 Při rozšiřování car-sharingu může Brno čerpat inspiraci například v německých Brémách. Zde službu využívá téměř šest tisíc lidí, kterým je k dispozici více než stovka nejrůznějších osobních automobilů. Car-sharing v tomto městě slouží jako doplněk veřejné dopravy.

 Má dle vašeho názoru car-sharing budoucnost i v Brně? Využili byste možnost sdílet automobil? Mělo by město Brno podporovat tuto alternativu automobilové dopravy? Co by pomohlo dopravní situaci v Brně zlepšit?

 

Co si myslíte vy?
Související diskuze: 

Car-sharing v Brně

Má dle vašeho názoru car-sharing budoucnost i v Brně? Využili byste možnost sdílet automobil? Mělo by město Brno podporovat tuto alternativu automobilové dopravy? Co by pomohlo dopravní situaci v Brně zlepšit?

Využili byste možnosti sdílení automobilu?

Zaparkovat v centru města je někdy pěkný oříšek
Parkování v centru? někde jen pro vyvolené
Brno - auto kam se podíváš. Pomohlo by rozšíření car-sharingu?